Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
291 postów 1696 komentarzy

Przyjacielem Platon, a jeszcze większym prawda. Arystoteles

F.Krzysiak - dysydent PRL i RP. 72 lat nauczyciel, socjolog, politolog, oficer wojny psycholog. Przez bandę lekarzy Jaruzelskiego uznany 2x "nieuleczalnie chorym psychicznie"! Przewodnik - bada historię G-ka i zabytków, pilot, tłumacz, muzyk, wodzirej, humorysta!

RELIGIE SĄ JAK ROBACZKI ŚWIĘTOJAŃSKIE ŚWIECĄ W CIEMNOŚCI

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Tubylców, nie chcących nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. ...przed zabiciem ... przymusowo chrzczono. Papież Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią) i synem Cezarem.

     

 
 
RELIGIE SĄ JAK ROBACZKI ŚWIĘTOJAŃSKIE
ŚWIECĄ W CIEMNOŚCI

II w. - Wynaleziono wodę `święconą'. Pojawiają się pierwsze metody jej święcenia i wzmianki o jej używaniu do "wypędzania duchów".

II w. - Święty Klemens z Aleksandrii spisuje swoje poglądy: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą".

178 r. Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie i modyfikowanie treści Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej są pełne sprzeczności. (`Przepisywali i przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało [rewizjonistom] na odparcie zarzutów') [Alethes logos/ Orygenes]

II w. - Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.

III w. - Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się "stan duchowny". Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami.

220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.

250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

IV w. Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą. Jednocześnie karci `nieuświadomionych" chrześcijan stanu niewolnego powołujących się na Stary Testament (który przewidywał wyzwolenie po sześciu latach niewoli). Panom zaś mówi o doczesnym pożytku z Kościoła, który w taki sposób wpływa na świadomość niewolników (In Psalmos 124, 7).

312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Cesarz Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrównujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi.

314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd kościoły chrześcijańskie zabraniały zabijania nawet w obronie koniecznej.

321 r. - Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.

325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę. Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Narodziny Jezusa (6 stycznia) by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę zostają przesunięte na 25 grudnia (narodziny Mitry). W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente) . Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla. Podstawą kultu Mitry była wiara w nieśmiertelność duszy oraz 10 podobnych do żydowskich przykazań. Mitrze poświęcano chleb i wino lub wodę (oraz ofiary ze zwierząt) a jego wyznawcy łączyli się w gminy, na czele których stali ojcowie. W odrożnieniu od chrześcijan wyznawcy Mitry nie uważali niewolnictwa za stan zgodny z wolą Bożą, lecz skutek przemocy.
330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarłych ("swietych") i ich relikwii
357 - Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. Kary dla nieposłusznych niewolników przewidywało Objawienie Piotra (w II i III w. przez chrześcijan uważane za pismo kanoniczne), które zapowiadało, że tacy "będą niespokojnie gryźć się w język i cierpieć od wiecznego ognia" (Ap. P 11). Oraz nauka dwunastu apostołów która poucza niewolników, aby odnosili się do swych panów tak jak do samego Boga oraz aby okazywali im "pokorę i bojaźń" (Didache 4, 11).

364 r. - Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; (..) Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa" (Kanon XXIX) (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).

380r - po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję apostolską

381r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do "Dwójcy Świętej" dołącza trzecią osobę tzw." Ducha Świętego". Mamy świętą trójce.

382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły. Przez Boga". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą. Cesarz zyskuje pośrednio władze nad wszystkimi chrześcijanami.

385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon "Pisma Świętego".

391 r. W Aleksandrii w największej na Ziemi bibliotece, w której od stuleci przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów, katolicy spalili `niechrześcijańskie' pisma i księgi. Wkrótce zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów. Zastój spowodowany działaniami świętego kościoła zahamował rozwój cywilizacji i opóźnił postęp naukowy o tysiąc pięćset lat

IV w. - Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych zainicjowana przez kościół w Antiochii.

IV w. - Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".

431 r. - Sobór w Efezie potwierdza zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje że człowiek urodził Boga. Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostaje zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.

449 r. - Cesarz Leon I umacniając swoją władzę nad chrześcijanami wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".

Vw. św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu.. Augustyn pisze: " nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami".

V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.

593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż odpustów, papież Grzegorz I wymyśla czyściec. Od tej pory bóg na sądzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.

VI wiek - na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili że jednak tak.

VI w. - Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź "na ucho" zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.

VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę". Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia niechrześcijan.

600 r. - Wprowadzenie łaciny do liturgii oraz "godzinki" do M.B.

665 r. Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).

694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia.

715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych.

726 r. -z Dziesięciu Boskich Przykazań usunięto drugie, które brzmi:
"Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach i pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył" Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Kościół podzielił wiec ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani zony, ani osła, ani wolu, na dwie części.

"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie może być zmieniona w Prawie" [Jezus]
"Nawet gdybym ja przyszedł i próbował wprowadzić małą zmianę do tego, co podałem pierwotnie, niechaj będę przeklęty' [św. Paweł]

769 Sobór na Lateranie ustanowił nowy dekret dotyczący wyboru papieży. O prawo wyboru może ubiegać się wyłącznie duchowny. Od elekcji całkowicie odsunięto osoby świeckie, a przede wszystkim oligarchów rzymskich.

835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

897 - synod trupi. Papież Stefan VI wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza mu kilkudniowy proces. Akt oskarżenia zawiera trzy zarzuty: krzywoprzysięstwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za karę martwemu papieżowi Formozusowi kat odrąbuje mu trzy palce, następnie zrzuca trupa z tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami Rzymu, po czym wrzuca do zbiorowego grobu z biedakami. Po kilku dniach papież Stefan dochodzi jednak do wniosku, że to za mało i nakazuje ponowne wydobycie szczątków Formozusa i wrzucenie ich do Tybru. Synod wywołał skandal, który doprowadził do aresztowania Stefana VI oraz jego uduszenia, a lud Rzymu wydobywa zwłoki Formozusa z rzeki.

X w. - Odo z Cluny (opat klasztoru w Cluny, święty kościoła katolickiego) głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju..." Cała Europa znajduje się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umie ani czytać, ani pisać; ludzie żyją w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia, a mycie się za grzech; kwitną przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Trwa mroczny okres w historii Europy.

904 - w kościele zaczyna się tzw. okres pornokracji, obejmujący 12 kolejnych papieży, który walnie przyczynia się do definitywnego rozpadu chrześcijaństwa na część wschodnią i zachodnią. Kilka kobiet na kilkadziesiąt lat opanowuje Lateran. Nie mogąc osobiście założyć korony papieskiej, rządzą Kościołem za pośrednictwem swych kochanków i synów, stając się de facto papieżycami. Za główną bohaterkę okresu pornokracji uważana jest Marozja Mariuccia, senatorka i patrycjuszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI, babka Jana XII, ciotka Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana XIX (1024-32). Częścią jej polityki były też zmiany mężów, przy czym dwaj z nich Gwidon i Hugon byli jej rodzonymi braćmi (kolejni papieże legalizowali te związki).

904 papież Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i Krzysztofa) i dzięki protekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo. Sergiusz wkrótce uwiódł córkę swej mecenaski i kochanki, piętnastoletnią piękną Marozję, która dała mu syna, jednego z przyszłych `ojców świętych" Jana XI.

911 papież Sergiusz umiera `nagłą smiercia' a jego miejsce zajmują kolejno trzej figuranci z nadania Teodory, a zarazem, jej kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando (913-914) i Jan X (914-928). Po tym pontyfikacie głównie skrzypce w polityce papieskiej należą już wyłącznie do Marozji (jej matka zmarła).

955 na tron papieski wstępuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybrał imię Jana XII. Młody Oktawian, w przeciwieństwie do swych poprzedników, pełni w Rzymie zarówno władzę duchowną, jak i świecką. Oktawian wierzy w boga Jupitera i boginię Wenus, a na szyi nosi woreczek z amuletami ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasanie sięga zenitu. Z pałacu laterańskiego czyni dom publiczny dla `złotej młodzieży rzymskiej" (synów i córek patrycjuszy) oraz `czarnoksięską świątynię'. Za usługi kurtyzan i wróżek Jan XII płaci kielichami do mszalnego wina i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni. W stajniach odprawia msze, dziesięcioletniego chłopca stajennego czyni diakonem. Niczym Kaligula, swą ulubioną klacz mianował senatorem. Jan XII ukoronował króla Niemiec Ottona I na cesarza. Zginął z ręki męża swojej kochanki.

966 - wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Chrześcijaństwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian. Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano kultem świętych (np. Brygis św. Brygida). Jak podaje biskup Thietmar: `W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo bydła, i bata na podobieństwo upartego osła (...) Jeśli stwierdzono więc, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso [wielki post], karano go surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów" (VIII,2). Do końca XVIIIw proces ten zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.

983 - Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.

993 r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1000r. Chrześcijanie wierzyli w uwięzienie w roku 317 Lewiatana w podziemiach Lateranu (ówczesnej siedziby papieży) przez papieża Sylwestra I. Magia okrągłej liczby 1000 kazała spodziewać się nadzwyczajnych zdarzeń. Proroctwa Sybilli zapowiadały, że z przełomem tysiąclecia potwór wydrze się z więzienia i zniszczy ziemię i niebo. Przerażenie wzmagała zbieżność tych wizji z nowotestamentową Apokalipsą św. Jana. Znaku zapowiadającego katastrofę dopatrywano się również w osobie ówczesnego papieża, który uprawiał jakoby praktyki czarnoksięskie (budował zegary i instrumenty astronomiczne) a przy tym przybrał imię Sylwestra II, co budziło skojarzenie "jeden Sylwester uwięził smoka, drugi go wypuści". Kiedy katastrofa nie nadeszła Papież zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata Tak powstał KARNAWAŁ

1015 r. -Po doświadczeniach pornokracji, wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania majątków kościelnych przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.

1054 r. - Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.

1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił formalną "klątwę", czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).

1095 r. - Urban II oferując boskie zbawienie, wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę,. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1096 r. Pod wpływem Urbana II wyrusza I wyprawa krzyżowa biedaków wiedzionych przez Piotra z Amiens. Liczba uczestników tej "ludowej krucjaty" jest szacowana nawet do 180 000 osób. Krzyżowcy znaczą swój szlak pogromami Żydów: w Wormacji, w Moguncji oraz w Kolonii, dopuszczają się rozbojów, rzezi i gwałtów, niczym nie różniąc się od wrogich saracenów. 1/4 nieszczęśników ginie z wycieńczenia i głodu. Część krucjaty kapituluje pod Xerigordon. Ci, którzy przeszli na islam, są sprzedawani w niewolę, opierający się pozbawiani są życia. 21 października pod Civetot doznają pogromu główne siły krucjaty. Z krucjaty do Konstantynopola uchodzi z życiem około 3000 ludzi.

1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").

XI w. Słowianie pomorscy (Szczecinianie) oświadczają biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk" (Żywot świętego Ottona)

1109 r. Kolejna bitwa o Jerozolimę. Oto relacja naocznego świadka: " Wkrótce wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyrzynając, aż do świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po kostki we krwi... Niebawem krzyżowcy rozbiegli się po całym mieście, przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły; plądrowali pełne bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi, płacząc z radości, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy życiu Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan".

XII w. - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu (twórca drugiej doktryny katolickiej) głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi jednak coś innego.

1116 r. - Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho".

1147 - wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska). Krucjata kończy się fiaskiem ale zapoczątkowuje proces którego efektem staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich, które nie poddały się chrystianizacji.

1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1140 Gracjan zestawił pierwszy kodeks prawa kanonicznego. Zbiór ten stosowano jako instruktażowy podręcznik dla księży aż do 1917 roku, kiedy to powstał nowy kodeks prawa kanonicznego. W kanonie "Aliquando" Gracjan stwierdza, że "aborcja jest zabójstwem jedynie wówczas, gdy płód jest uformowany". Dopóki płód nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa.

1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie.

1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców (chrześcijan). Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości złota i srebra a skala przemocy znów przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji. Dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu sie skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni.'

1229 r. - Papież Grzegorz IX zakazał czytania "Biblii" pod sankcją kar inkwizycyjnych!!

1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie.

1234 r. - Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują ich mordercy obdarzeni nimi przez Kościół.

1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".

1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan ale niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by tych `heretyków' mordowano najpóźniej w ciągu pięciu dni. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kosciol (zostaly ustanowione przez
papieża Innocentego IV)
- Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to "ludzka" - jak zapewnia kościół - metoda badan.
-Na narzędziach tortur umieszczano motto: "Chwała niech będzie Panu"...

1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. - Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

1275 r. - Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto - Florencję.

1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa, doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej `Cum inter nonnullos', w której uważano za herezję twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupę szmalu.

XIV w. - Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. Zaczynają się eksterminacje.

1349 r. - W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez cały okres panowania chrześcijaństwa.

1377 r. - Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży.

1450-1750 r. - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Standardowe tortury obejmowały : wieszanie za ręce, biczowanie, łamanie stawów i kości kołem, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wlewanie wrzątku do uszu, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych, sadzanie na rozżarzonym żelazie lub węglach. Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę `zeznania' dwulatków!

1466 - Papież Paweł II, homoseksualista lub transseksualista, nazywany przez swojego poprzednika, Piusa II, "dobrą Marysią" a przez kardynałów "Naszą Panią Żałosną" rozpoczął krucjatę przeciwko husytom.

1475 - Dla poprawienia finansów kurii oskarżany o kazirodztwo z siostrą i udział w homoseksualnych orgiach papież Sykstus IV opodatkowuje prostytutki.

1483 - Giovanni Giacomo Sclafenati w wieku 32 lat zostaje najmłodszym kardynałem świata. Swoją nominację zawdzięcza romansowi z Sykstusem IV.

1484 r. - Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice. Papieża zyskuje przydomek "ojca ojczyzny". Mimo celibatu ma 16 dzieci.

1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papież Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią) i synem Cezarem.

1493 r. - Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, okaleczano i rabowano. Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi. Podczas pobytu w tamtych stronach, papież JPII nazwał ta zbrodnie przeciwko ludzkości "dziełem ewangelizacji i pokoju".

1493 - Papież Aleksander VI zaraża się syfilisem

1501- Syn papieża Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w pałacu apostolskim 'Bankiet Kasztanów', znany także jako 'Balet Kasztanów', na którym, pięćdziesiąt nagich prostytutek i kurtyzan, na czworaka, zbiera waginami porozrzucane pomiędzy świecznikami kasztany. Impreza kończy się zbiorową orgią i seksualnymi zawodami gości i dworzan. Dla najlepszych ogierów przewidziane są nagrody.

1513 - Papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy zaapelował do kardynałów bardzo osobliwie: "Niech nasz pontyfikat będzie radosny'. Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze pozostawał sobą: "Ileż korzyści przyniosła Nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła. Między słowem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)

1542 r. - Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.
1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczną. Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do 19 wieku. (Czyli aż do 19 wieku kościół uznaje, iż ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).

1545-1563 r. - Na Soborze Trydenckim ogłoszono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego., a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach kościoła katolickiego. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę. Na soborze Florenckim i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czyśćcu. Praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych rozkwitła pełna parą. Obecnie Większość wyznań chrześcijańskich uważa nauczanie o czyśćcu za niebiblijne i je odrzuca.

1568 r. - Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami".

1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".

1584 r. - Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalając katolikom na ich mordowanie.

1584 r. Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla pielgrzymów.

1585-1590 r. - Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: "Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany". 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za specjalną zgodą papieża.

1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

1615 r. - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie - to poglądy Kościoła. Naukowe podejście Kościoła do świata odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: `Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama'.

1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz, uwieziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

1648 r. - Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.

1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

1789 r. - Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.

1791 Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.

1793 Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do Komitetu Oświecenia Publicznego `z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier ... pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików. Janowi Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez ten chrystianizm! (...) Myślę, drodzy parafianie, że dostatecznie zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. Rozum wasz sprawi więcej jeszcze niż moje wywody. (...) Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę znieważonego, aby raczył nas przywrócić do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy: byśmy nie czynili bliźniemu, co nam nie jest miłe. A wtedy świat składać się będzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posłusznych dzieci i czułych przyjaciół".

21 lutego 1795 roku Zgromadzenie Narodowe Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii ludzkości zaczyna się nowa era.

1836 r. - Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum absolutnie wszystkim, nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.

1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.

1854 r. - Wymyślono Niepokalane Poczęcie N.M.P.

1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby `czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić'.

1869 Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.

1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

1897 r. - Papież Leon XIII dopisuje "Biblię" do "Indeksu ksiąg zakazanych" !!!

początek XX w. - Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność duchową".

początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie: "Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej".

1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół (...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.

1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.
1931 r. Papiez Pius XI wydaje encyklike "Non abbiamo bisogno", w której jest mowa o wdzięczności kościoła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga - socjalizmu.

1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań.

20 października 1939 r. Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."

1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.
1933 - 45 r. Hitler oświadczył, że w chrześcijaństwie widzi "niezachwiany fundament moralności" dlatego jak mówił "obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie
przyjaznych stosunków ze Stolicą Apostolską". W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa. Na urodziny Hitlera na cześć wielkiego wodza w całych Niemczech biją w kościołach dzwony. Kiedy III Rzesza upada Watykan organizuje operacje wywiezienia nazistowskich zbrodniarzy z Europy. Nie za free.

1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

1946 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny światowej.

1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.

1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.

1962 r. Papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.

1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.

1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę "Humanae vitae", z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".

1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.
1975 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.

1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ "nasz Pan byl mężczyzną".

1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po "zjedzeniu niestrawnego posiłku" (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.

1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.

1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.

2000 r. - 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.

XXIw - uczonym teologom objawiło się miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwcześnie zmarłych dzieci. Do tej pory przyjmowano, że Pan przeznaczył im limbus puerorum, miejsce które nie jest ani niebem, ani piekłem, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiącletnim śledzeniu ścieżek Rozumowania Pańskiego stwierdzili jednak, że brak jest podstaw do postulowania owej "otchłani dzieci", a zatem należy umieścić je gdzieś indziej. Dzięki Bogu wybrali niebo.

2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady


 
 

 

KOMENTARZE

 • @rerak 07:20:57
  Młody człowieku - jestes bardzo leniwy. Przestudiuj moje wpisy tam jest mój życiorys - dowiesz się, że np jakie mam wykształcenie, ile różnych dyplomów,
  - że nie ukończyłem żadnej szkoły oficerskiej i po 3 m-cach przeszkolenia dano mi gwiazdki,
  - że meldowałem przełożonym jak :
  przypalano więźniowi papierosem szyję
  10 milicjantów w kółku katowało jednego mężczyznę
  - nawet samemu Kanii (jeśli wiesz w ogóle kto to był) w obecności 4000 osób (1000 dziennikarzy 1 3000 stoczniowców) jaki zamordyzm jest w LWP i że aby wyrzucić mnie z wojska wystawioano mi fałszywe świadectwa zdrowa aby to "zalegazowić") ...

  Tacy jak Ty zamiast cieszyć się, że nie boję się pisać prawdy o tym co było i jest szczekają na mnie jak kundle z ulicy, ale niedługo jak Wam kaganiec coraz bardziej zacisną i mniej kości ze stołu pańskiego rzucą będzie wyć z braku swobody i chleba.

  Ja przeżyłem swoje 72 lata walcząc przeciw zbrodniarzom komunistycznym i nie boję się waszego ujadania, a partnerem do dyskusji ze mną, to Wy nie jesteście.

  Dodam Tobie i podobnym, że byłem w latach 50 w bardzo katolickim gimnazjum i zacząłem obserwować jak żyją obłudnie duchowni i dlatego ukończyłem studium religioznawcze, skończyłem socjologię religii i z bliska poznałem łajdactwo księży, którzy tylko na pokaz są święci.
 • @F.Krzysiak 07:55:58
  Takim ludziom jak komentator rerak i dziesiątkom im podobnym trzeba wybaczyć, ponieważ
  - nie wiedzą, co piszą;
  - chcą się popisać, że umieją pisać, a w masce nicka mogą wszystko pisać;
  - lub tak piszą, bo za to im płacą.

  Jeden z mędrców powiedział, że trzeba było wymyśleć boga, aby się motłoch jego słuchał, a duchowni za to mówili: Oddajcie bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie (podatki itd) i wszystko zgodnie z przysłowiem: ręka rękę myje lub wilk syty i owca cała!
 • @ulak-U.Krzyżanowska 08:13:30
  Fotograf Pampel, który przez kilka m-cy podglądał i fotogratował polskich katolików patrząc na okres jaki spędził dokumentując polskich katolików przyznaje, że jest pod wrażeniem ich oddania dla religii i Boga.

  Jednocześnie przyznaje, że Polska jest ostatnią religijną wyspą na rosnącym oceanie ateizmu w Europie.
 • @rerak 08:11:29
  Chłopcze ja tam podstępem się dostałem. Następępną Twoją bzdurę już zbanuję!
 • --a ja Panu dziękuję - szatan WATYKAN ukradł nam DUSZĘ
  http://bialczynski.wordpress.com/slowianie-w-dziejach-mitologia-slowian-i-wiara-przyrody/czworksiag-wielki-wiary-przyrody/tom-iv-ksiega-wiedy/krainy-krolestwa-sis/arkajama-swiety-obwar-slowian-w-gorach-panow/
 • -----------SŁOWIAŃSKA DUSZA
  http://www.youtube.com/watch?v=hBsCK9_DlTA
 • a już myślałem...
  prawdy nigdy za wiele, trzeba ją non stop przypominać bo na jej miejsce chętnie włazi kłamstwo i manipulacja.

  dlatego wielki szacuneczek dla autora za ten przeglądowy tekst :)

  @Nathanel 09:32:22

  zamiast się obrażać to może np. zrób własną kontr-listę z osiągnięciami swojego kościoła. znasz jakieś osiągnięcia?

  na razie wygląda to tak, że z braku argumentów siegasz po siłę (prawo) czyli zachowujesz się jak typowy katol (nie mylić z katolikiem).
 • --------- a kolorowy ten strój --Z DUSZĄ POLSKĄ
  http://www.youtube.com/watch?v=8cgr5WEd9VQ
 • @Nathanel 09:32:22
  Nathanelu fakty nie sa paszkwilem, a publikacji na ten temat jest niemało!
 • @Nathanel 10:06:28
  Na tyle tylko Ciebie stać!
 • @ninanonimowa 10:07:28
  Nathanelu czy ta kradzież to paszkwil, czy świętokradztwo?
 • @Nathanel 10:06:28
  Prawda, zanim wyzwoli, wkurza i boli!
  Nie bron sie przed prawda, przyjmij prawde, a wtedy przestanie bolec!

  Kosciol katolicki to NIE Bog!
  Po co bronisz tego co Bogiem NIE jest?
  Po co wierzysz w kosciol, zamiast wierzyc w Boga?

  Prawde, fakty nazywasz naduzyciem?
  To bardzo zle swiadczy o tobie, to swiadczy, ze klamstwo umilowales (szatan jest ojcem milujacych klamstwo) i zaplate klamcy odbierzesz w dzien Sadu, chyba, ze sie nawrocisz i zaczniesz PRAWDE milowac!
 • @autor
  Ten tekst powinien tu wisieć latami.
  W ten sposób powinno się uczyć historii.
 • @Bara-bar 10:47:16
  To było pięknie ujęte. Pochwalam ! A Nathanel chyba się za późno urodził, bo w czasie "św. inkwizycji" byłby sławnym.
 • Religie to są takie same piramidy korporacyjne
  jak wszystkie korporacje przemysłowe i handlowe, a szczególnie te ponadnarodowe, niszczące wszystko co najlepsze w Narodach Świata.
 • @rerak 08:11:29
  Biedny rerak nauczyli pisać, ale do czytania ze zrozumieniem to niekoniecznie się przyłożył - no i składa literki, a inni niech się zastanawiają (jak mają chęć) co tak naprawdę miał na myśli.
 • Oto Kościół kłamstw, fałszu, tyranii, ludobójstwa i ciemnoty. Brakuje teraz jeszcze objawienia prawdy głebszej,
  Religia chrześcijańska, judaistyczna, islam i kilka innych jest zakamuflowanym kultem planetarnym
  Kogo interesuje temat to polecam postudiować Astrotheology.
  Ludzkość potrzebuje wyzwolenia z kłamstw, manipulacji i zniewolenia.
 • @NUS 11:42:43
  Bardzo ładnie napisałeś, a chociaż postawiłeś pozytywną ocenę, bo tylko średniowiecze pałami siecze!
 • @Robert.Grunholz 11:52:50
  KK był państwem , które prowadziło wojny, a krucjat było wiele i w Afryce i i w Europie... kościół ma wiele złego na swoim sumieniu. Czytaj uważnie i wiele Pozdrawiam.
 • @puuuq 11:32:55
  Zacznij myslec!

  Czy Apostolowie zagarniali dobra, palili na stosach..., czy mieczem nawracali???

  Koscioly (katolicki, protestancki...) w niczym nie sa podobne do Apostolow!
  Koscioly to klamcy, zlodzieje, pedofile..., to Babilon - Wielka Nierzadnica!

  Nie znaczy, ze przecietny katolik, protestant..., jest zlodziejem, pedofilem...
  Przecietny wierzacy jest zwiedziony, jest naiwny, wierzy, ze jego kosciol prawde glosi, a wierzy w to, bo NIE zna Prawdy.

  Napisano ''wiara rodzi sie z tego co sie slyszy'' (o tym wiedza WSZYSCY przywodcy i wykorzystuja).
  Dlatego wierzysz w to co slyszysz, a poniewaz caly czas sluchasz nauk katolickich (protestanckich) fanatycznie wierzysz w to.

  A przeciez te nauki PRZECZA Ewangelii, wiec dlaczego wierzysz w klamstwo?
  Odpowiedz masz w Biblii, wierzysz w to co syszysz!

  Przywodcy polityczni, religijni wiedzac, ze ludzie wierza w to co slysza, caly czas gadaja, media im sluza...
  Tak bylo zawsze!

  Jezus Chrystus - Slowo Boga jest Prawda, ale ty w to nie wierzysz, dlatego nie czytasz Biblii.

  Poczytaj co rozni ludzie powiedzieli:

  ''Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich, aby płakać. ''

  "Szerokie masy ludu łatwiej ulegają wielkiemu kłamstwu niż małemu."

  "Oczywiście, zwykli ludzie nie chcą wojny, ale w końcu to przywódcy kraju określają politykę i zawsze łatwo jest pociągnąć za sobą ludzi, niezależnie, czy jest to demokracja, faszystowska dyktatura, parlament czy dyktatura komunistyczna.
  Mając głos czy go nie mając, ludzie zawsze mogą być podporządkowani przywódcom.
  To łatwe.
  Jedyne, co trzeba zrobić, to powtarzać ludziom w kółko, że są atakowani, oraz potępić pacyfistów za brak patriotyzmu i narażanie kraju na niebezpieczeństwo.
  To działa w każdym kraju."


  Czy slyszales, ze kosciol katolicki jest atakowany?
  Teraz juz wiesz dlaczego mowia to tobie.
 • @Robert.Grunholz 12:22:54
  Nie kradnij mi czasu! (10 x ...)
  "Kościół MUSIAŁ walczyć o swoje wpływy, również zbrojnie."
  Nie myl pojęć kościół - doktryna, kościól - hierarchia.
  Jeśli rzevzywiście wierzysz w boga, to oceniaj wszystko przez pryzmat wiary, a nie żadzy ludzi pracujących na satanowiskach duchownych!
 • Oto jak mogła by wygladać prawdziwa nasza religia
  http://bialczynski.wordpress.com/co-to-za-strony/klan/o-rafale-swieckim-czyli-rozne-sa-polakow-dzieje-braterstwo-swiatla-swiata-mikchael-aiwanhow-beinsa-douno-peter-deunow/rafal-swiecki-o-bogomilcach-bogumilach-straznikach-wiary-slowianbraterstwie-swiatowego-swiatla-oraz-o-praktykowaniu-wiary-przyrody/

  "(1) Powitanie Słońca, naszego Ojca.

  Pozdrowienie Słońca jest dobre zarówno dla fizycznego i duchowego życia człowieka. Przepływ energii Słonecznej jest najpotężniejszy i orzeźwiający przy wschodzie Słońca. Nie tylko na zewnątrz działa ale też wewnętrznie. Człowiek musi mieć, wewnętrzne usposobienie duszy, która pozwala mu przyjąć to co Słońce daje obficie i wszystkim. Słońce reprezentuje źródło Bożego Życia, które wznosi się nieustannie w duszy ludzkiej.

  Każdego dnia, o świcie, musisz chcieć mieć miłość w twoim sercu i prawdę w twoim umyśle. W ten sposób będziesz radosny i wesoły przez cały dzień. W celu ułatwienia i zharmonizowania, co rano przed wschodem Słońca gdy wstajesz, należy umyć stopy, twarz i ręce, skierować się do wschodu, umieścić dłonie na czubku głowy i powiedzieć sobie: „Boże, chcę służyć Ci całym umysłem, z całego serca, z całej duszy i całego ducha mojego”. Potem wypijasz szklankę ciepłej wody i w wyobraźni otaczasz się jakby skorupą jajka z Białego Światła.

  Ci, którzy stracili sens życia powinni przywitać Słońce każdego ranka. Wstać zrobić powyższe, wyjść na zewnątrz, stanąć bosymi nogami na ziemi i na wzgórzu jeżeli możliwe i patrzyć cię na wschodzące Słońce pijąc oczami (tęczówkami) Światło przez miesiąc, a zobaczycie, jak poczujecie się lepiej. Wiosną patrzymy na kwiaty i drzewa w rozkwicie. Tęczówki ją ustami do jedzenia Światła "

  "(2) Zjednanie z Roślinnością

  Kiedy wam zabraknie siły czy spokoju, obejmijcie Drzewo i zjednajcie się z jego starym i mocnym duchem. Kiedy poczujecie spokój jaki was ogarnie i wrażenie bezruchu zjednaliście się. Z czasem, Drzewo będzie z wami rozmawiało szelestem liści.

  Pamiętając że jesteście Rośliną do-góry-nogami, pielęgnujcie Rośliny, one was nauczą miłości i dedykacji...."

  "(3) Szanowanie Zwierząt

  Zwierzęta są naszymi braćmi więc zabijać ich aby jeść ich trupy nie pomaga ani ciału, duszy ni duchowi. Kiedy wasze ciało będzie czyste od padliny, ptaki siądą na waszej wyciągniętej ręce."

  "(4) Ziemia jest naszą Matką

  Minerały są najprostszą formą życia. Ułóżcie 4 wulkaniczne okrąglaki z potoku w kątach pokoju gdzie śpicie, uderzcie je młotkiem aby zadrgały (zharmonizowały się) a zobaczycie jak dobry będzie wasz odpoczynek. Po tym, ich pozycja nie powinna być zmieniona. Najlepiej spać głową do Północy. Otaczajcie się naturalnymi tkaninami, bo one są przezroczyste dla Sił Natury (Prana, Ki, Chi…). Jak często możliwe, chodźcie bosymi nogami po Ziemi. Podeszwy, inne niż z naturalnych materiałów, są nie wskazane. Izolują nas od Sił Natury."
 • @puuuq 11:32:55
  ''Warto jednak zwrócić uwagę na to ,że właśnie ta przemoc , udział we władzy , gromadzenie dóbr, jednym słowem ekspansja na wszystkich frontach zdecydowała ,że dobra nowina przetrwała do dziś , bez tego , Jezus podzieliłby los Mitry czy Maniego .''
  ///

  Twoj bog ma cechy szatana!
  Szatan jest zabojca!
  Jego ''dobra nowina'', to zabijanie, kradziez, dazenie do wladzy na swiecie za wszelka cene...

  Jestes wiec satanista!

  Zobaczymy, czy katolik Nathanel zglosi twoj wpis jako naduzycie, czy tez bedzie uwazal, ze twoj opis katolicyzmu jest dobry?
 • Ciąg dalszy osiągnięć KK
  Do listy niewątpliwych "osiągnięć" KK, dołożyłbym jedną, jakże znamienną dla nas Polaków cegiełkę. Otóż dla większości z nas oczywiste jest, że w Magdalence doszło do zdrady interesów narodu polskiego. Wiele wskazuje na to, że plan ograbienia narodu z naszych dóbr powstał właściwie 10 lat wcześniej. Przez cały ten czas, mamieni oszukańczą propagandą, daliśmy się oskubać do kości. W tym samym czasie, KK wkładał nam do głowy wszystko, tylko nie to, aby złodziei i zdrajców wykopać z kraju. Mając rodaka na papieskim stołku, a więc dostęp do większości tajemnic dyplomatycznych tamtych czasów, mając dostęp do umysłów wiernych poprzez bezpośredni przekaz podczas kazań, kościół katolicki nie pisnął ani słówka o tym, co tak naprawdę dzieje się w Rzeczpospolitej. Nie pisnął, a więc brał udział w zmowie - realizował interesy papiestwa a nie interesy narodu. W sumie kk nie robi nic innego.
 • @ninanonimowa 10:07:28
  Skąd pewność, że to nie jest jakaś lewacka prowokacja, albo że to nie była przebrana osoba świecka za zakonnicę, tak żeby dzięki temu przebraniu łatwiej jej było kraść? Poza tym, przecież każdy w miarę rozgarnięty umysłowo człowiek, zauważyłby kamerę w takim zwykłym sklepie spożywczym, tak jak i tych wielkopowierzchniowych.
 • @Paweł Tonderski 13:25:31
  Wiesz skad wiadomo? bo KrK ukradl Przykazania Boga, naucza, ze balwochwalstwo podoba sie Bogu.
  KrK to organizacja klamcow i oszustow, tylko, ze przecietny katolik o tym nie wie, bo Biblii nie zna.
  Nie wierzysz? Sprawdz w Bibli, bo to spisane Slowo Boga.
  Biblia oskarza KrK.
 • @Bara-bar 13:39:48
  "Nie wierzysz? Sprawdz w Bibli, bo to spisane Slowo Boga.
  Biblia oskarza KrK."

  KrK jest oparty na swoich dogmatach i tradycjach i jest organizacją zmierzającą do kontroli mas.

  Sprawdź samą biblię. Sama biblia nie przyszła faksem z nieba.
  Została spisana przez różne osoby i cel jest ewidentny - kontrola mas.
  Polacy oraz reszta narodów powinna się otrząsnąć z programowania religijnego i powrócić do naturalnej religii.
 • @Nebukadneccar 14:09:19
  Komentarz nie na miejscu Usuwam! I nie życzę sobie takich więcej - jeśli się pojawi natychmiast usunę!
 • @IvanKruk 13:14:32
  Dziękuję Ci Iwanie za b. mądre Krakanie.
  Pozdrawiam.
 • @NUS 14:20:44
  Jeszcze raz dziękuję za rzeczowe komentarze.
  Pozdrawiam!
 • @Nebukadneccar 14:09:19
  Do takiego wniosku można dojść porównując treści kazań i artykułów w prasie katolickiej głoszonych do 1989 roku, kiedy to wolność polityczna, godność pracownika i zdrowe podstawy funkcjonowania państwa były często tam poruszane, z publikacjami po roku 1990, kiedy to już tylko aborcja, religia w szkołach i (nad)użycie dóbr doczesnych było kwestią pierwszoplanową.
  Teraz wiemy, że z łap jawnego zdrajcy interesów narodu, wpadliśmy w Magdalence w szpony niejawnego. Kościół Katolicki doskonale orientował się w pozorach wolności jakie uzyskała Polska, a mimo to (mając środki ku temu) nie zrobił nic, by choćby wzbudzić refleksję, poddać w wątpliwość istotę zmian ustrojowych w umysłach Polaków. Sam za to aktywnie brał udział w rozdrapywaniu narodowego tortu. Co zresztą czyni do dnia dzisiejszego. Ergo - stoi po tej samej stronie co tamci!
 • @NUS 14:20:44
  ''KrK jest oparty na swoich dogmatach i tradycjach i jest organizacją zmierzającą do kontroli mas.''
  //

  Zgadza sie.


  //
  ''Sprawdź samą biblię. Sama biblia nie przyszła faksem z nieba.
  Została spisana przez różne osoby i cel jest ewidentny - kontrola mas.
  Polacy oraz reszta narodów powinna się otrząsnąć z programowania religijnego i powrócić do naturalnej religii.''
  //

  Sprawdzam Biblie.
  Biblia przyszla w lepszy sposob, jest to spisane Slowo Boga.
  Bog przez Prorokow mowil i to zostalo spisane.

  Bog jest Wszechmogacy i On dba o Swoje Slowo. Tego nie wiedza ci, ktorzy we Wszechmogacego nie wierza.

  To co co spisano w Biblia jest tak napisane, ze bez Jezusa Chrystusa - Zywego Slowa Boga nie moze byc zrozumiane.

  Powinnismy pamietac, ze sludzy szatana - wladcy, przywodcy - wykorzystuja to co napisano w Biblii.
  Oni z Biblii wiedza, ze ludzie wierza w to co slysza i wykorzystuja to, by omamic ludzi.
  Niestety ludzie wierzacy nie znaja Biblii, wiec daja sie zwiesc. Gdyby znali, nie daliby sie zwiesc, bo wiedzieliby, ze nalezy uwazac na to KOGO sie slucha, bo wierzymy w to co slyszymy.

  Katolikom, protestantom wmowiono, ze musza przychodzic na msze, bo Bog tego wymaga, a to BREDNIE!
  Tego NIE Bog wymaga, lecz przywodcy kosciola wymagaja tego, aby ludzie przychodzili i sluchali ich, bo..., ludzie wierza w to co slysza...
  Wiec katolicy, protestanci, przychodza na msze, i tam, pierze im sie mozgi, wmawia wszelkiego rodzaju idiotyzmy...

  Cala propagnda, korporacje religijne, caly multimilionowy biznes reklamowy oparty jest na '' wiara rodzi sie z tego co sie slyszy''!

  Wydaje sie, ze wszyscy to wiedza, OPROCZ ''wierzacych'' w Boga!

  Tylko ten nie da zwiesc, kto miluje PRAWDE i zna Biblie.

  Dla mnie wiara w Jezusa Chrystusa - Slowo Boga jest najbardziej naturalna i prawdziwa. Ale ja nie opieram mojej wiary na martwej literze, na basniach przywodcow religijnych..., lecz na Jezusie Chrystusie - Zywym Slowie Boga.

  Wszystkie organizacje religijne to Babilon - Wielka Nierzadnica i RUNA!
 • RELIGIE SĄ JAK ROBACZKI ŚWIĘTOJAŃSKIE ŚWIECĄ W CIEMNOŚCI
  Bardzo dobry tytul, bo mowi wlasciwie wszystko.
  Robaczki za dnia nie swieca, swieca tylko noca.

  Podobnie z klamstwem, najpiekniejsze nawet klamstwo blednie, jest niczym w obliczu prawdy!
 • @Bara-bar 15:19:56
  "Bog jest Wszechmogacy i On dba o Swoje Slowo. Tego nie wiedza ci, ktorzy we Wszechmogacego nie wierza."

  Wyrażaj się precyzyjniej. Czy masz na myśli YHWH? Czy EL czy może RA czy może Isis czy może Amona czy może Horusa, Zeusa, Allaha, czy kosmitę podającego się za boga??
  Bogów jest i było wielu. Podobnie z gościami co chcieli innych nawracać - proroków. Wyliczenie tych proroków byłoby jeszcze trudniejsze.

  "To co co spisano w Biblia jest tak napisane, ze bez Jezusa Chrystusa - Zywego Slowa Boga nie moze byc zrozumiane."
  A może jest łatwiej niż myślisz. Wystarczy czytać co pisze i rozumieć otoczenie. Zachęcam do poznania Astrotheology - wtedy zrozumiesz kto to jest Jezus, Horus, Ra, Isis.

  "Powinnismy pamietac, ze sludzy szatana - wladcy, przywodcy - wykorzystuja to co napisano w Biblii. "
  A może zwyczajnie to co zapisano, zapisano po to aby służyło kontroli mas (parafian, owieczek)?

  "Niestety ludzie wierzacy nie znaja Biblii, wiec daja sie zwiesc. Gdyby znali, nie daliby sie zwiesc, bo wiedzieliby, ze nalezy uwazac na to KOGO sie slucha, bo wierzymy w to co slyszymy."
  Problem nie jest tylko nieznajomość, Problem jest łatwowierność - bezkrytyczne słuchanie nauczycieli. Czyli poddawanie się programowaniu, bez weryfikacji programu.
  Ci co znają dobrze biblie i umieją samodzielnie myśleć to dostrzegą nie tylko sprzeczności, ale również faktyczny przekaz.

  "Katolikom, protestantom wmowiono, ze musza przychodzic na msze, bo Bog tego wymaga, a to BREDNIE!
  Tego NIE Bog wymaga, lecz przywodcy kosciola wymagaja tego, aby ludzie przychodzili i sluchali ich, bo..., ludzie wierza w to co slysza...
  Wiec katolicy, protestanci, przychodza na msze, i tam, pierze im sie mozgi, wmawia wszelkiego rodzaju idiotyzmy..."
  Poszukaj sobie w tzw. Nowym testamencie, zapisane jest abyś nie opuszczał zgromadzeń wspólnoty. W naukach znajdziesz też o tym że Apostołowie/. starsi kościoła mają pełnić określone funkcje (nauczycielskie i decyzyjne). Dziwne że wypowiadasz się jakbyś uważał że znasz te pisma, a o tym nie wiesz?

  "Tylko ten nie da zwiesc, kto miluje PRAWDE i zna Biblie."
  Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tylko do tego trzeba faktycznie szukać prawdy, a nie powtarzać zaprogramowanych haseł. Czytanie samej biblii to za mało.

  "Ale ja nie opieram mojej wiary na martwej literze, na basniach przywodcow religijnych..., lecz na Jezusie Chrystusie - Zywym Slowie Boga."
  Czy sprawdzałeś chociaż to słowo w wydaniu oryginalnym?
 • --Polacy -ODCHODZĄC od Watykanu / ZGUBY POLSKI !!!! /
  --nie odchodzimy od Boga !! wszak WSZYSTKIE ŚWIĘTA są NASZE !!! słowiańskie !! ukradzione przez kler - miejsca / kultu -zostają w tych samych miejscach !!! pod kościołami są nasze słowiańskie prastare -Bóg pozostaje ten sam !! Jezus ?? a kto ??? powiedział , że w Watykanie on tylko jest -CZAS !!!! Polacy nam zrozumieć , że CESARSTWO RZYMSKIE Watykan --TO NIE SIEDZIBA BOGA a na pewno nie !! Boga , który nam Polakom sprzyja --JAKO JEDYNE PAŃSTWO w Europie ---ZAPÓZNIONE w walce o WŁASNY NARODOWY MÓZG !! tracimy po raz kolejny MATKĘ OJCZYZNĘ tożsamość --od wieków OSZUKIWANI przez KLER w imię ich własnych SZATAŃSKICH partykularnych interesów !!! -- jak pozbawieni nie tylko inteligencji ale i MÓZGU !!!! udajemy , że tak ma być !! bo Bóg tak chce --czyj Bóg ?? mam wrażenie , że NASZ SŁOWIAŃSKI Bóg -- KARZE nas !!!!! za zdradę !!

  --POWSTAŃ Z KOLAN -NARODZIE Polan !! giniesz już !! znikąd pomocy !!! WATYKAN NIE PRZYCHODZI z ODSIECZĄ !!!!! dlaczego ???
 • @ninanonimowa 16:46:00
  Zgadzam się że należy odejść od Watykanu i szukać prawdziwego Boga - można Go łatwo znaleźć na podstawie znajomości nauki i natury.
  Zgadzam się że Watykan jest zgubą Polski. Ich programowanie Polaków sprawia że jak barany znosimy niszczenie nas i Polski. Bo przecież trzeba cierpieć, nadstawiać policzek, przebaczać, miłować swoich wrogów, a niebo i zbawienie jest nie w tym świecie.
 • @NUS 16:45:02
  //
  ''Wyrażaj się precyzyjniej. Czy masz na myśli YHWH? ....''
  //

  Oczywiscie, ze wierze w Boga YHWH, Boga biblinego. To wynika z calego mojego wpisu.

  //
  ''Poszukaj sobie w tzw. Nowym testamencie, zapisane jest abyś nie opuszczał zgromadzeń wspólnoty. W naukach znajdziesz też o tym że Apostołowie/. starsi kościoła mają pełnić określone funkcje (nauczycielskie i decyzyjne). Dziwne że wypowiadasz się jakbyś uważał że znasz te pisma, a o tym nie wiesz? ''
  //

  A czy wiesz co to znaczy ta wspolnota?
  Ja nie opuszczam TEJ wspolnoty, to wspolnota z Jezusem Chrystusem..., to Jego ekklesia (wywolani przez BOGA ze swiata...).

  Mylisz ich funkcje z ''funkcjami'' obecnych religionistow, ktorzy zorganizowali sie piramidalnie, czyli tak jak Pan Jezus ZAKAZAL.

  Zaden Apostol nie byl szefem innych, lecz wszyscy byli ROWNI, bracmi byli i takimi samymi bracmi my wierzecy w Zbawiciela mamy byc.
  Mamy napominac jedni drugich Slowem Boga...

  Zreszta, w Biblii opisane sa rowniez bledy Apostolow, wlasnie po to, abysmy ich bledow NIE popelniali.


  //
  ''Czy sprawdzałeś chociaż to słowo w wydaniu oryginalnym?''
  //

  Tak i caly czas sprawdzam i musze powiedziec, ze tlumacze w wielu wypadkach przetlumaczyli tak, jakby Biblia byla dla nich ksiega zamknieta.

  Katolikom, protestantom wmawia sie np, ze Pan Jezus z Apostolami pili wino na Ostatniej Wieczerzy, ale to brednie, bo wtedy nic sfermentowanego w Jerozolimie (w domach wierzacych) nie bylo (stary zakwas przed Pascha wyrzucano z domow).

  Jedynie Pilat i Rzymianie, ktorzy ukamieniowali Jezusa Chrystusa mogli miec w domach wino, ale na pewno nie wierzacy w Boga YHWH!

  No, ale katolicki kosciol, jest RZYMSKO-katolicki, wiec oni jak Rzymianie, w Pasche wino pija i upamietniaja winem babilonu rzymskiego smierc Jezusa Chrystusa.
  Podobnie czynia to protestanci...


  Moj nick to rozbicie mojego pierwszego imienia na dwa slowa bara i bar (jako komentatorka mialm nick bar-bara, ale musialam zmienic nick...).
  Te dwa slowa znajdziesz w jezykach oryginalnych Biblii.

  Bara':
  http://biblesuite.com/hebrew/1254.htm
  Bar:
  http://biblesuite.com/hebrew/1247.htm

  Inna strona biblijna z ktorej korzystam:
  http://www.blueletterbible.org/


  Mysle, ze mylisz mnie z religionistami. NIE naleze do nich i nie mysle jak oni.
  Zerknij na teksty na moim blogu.
 • @Bara-bar 17:36:39
  "Oczywiscie, ze wierze w Boga YHWH, Boga biblinego. To wynika z calego mojego wpisu."

  Bogiem biblijnym jest też EL, albo dokładniej Elohim - liczba mnoga
  Pewnie nie zauważyłeś, że pięcioksiąg jest kompilacją mitów o EL i YHWH.
  Pisząc o wszechmogącym bogu bez podania nazwy jesteś nie precyzyjny, bo dla wielu to będzie inna postać. Ponadto jeśli wierzysz w YHWH to gratulacje. Pewnie pięcioksiąg traktujesz jako stary testament - już nie ważny i nie razi cię sadyzm i zbrodnie IsRaELa na polecenie ich boga.

  "A czy wiesz co to znaczy ta wspolnota?
  Ja nie opuszczam TEJ wspolnoty, to wspolnota z Jezusem Chrystusem"

  Chyba mówimy o innych sprawach. Ja powołałem się na nauki apostołów w których nakazują obecność na wspólnych zgromadzeniach, a nie jakichś wyimaginowanych, duchowych spotkaniach czy czytaniu "słowa bożego" w własnym pokoju.

  "Mylisz ich funkcje z ''funkcjami'' obecnych religionistow, ktorzy zorganizowali sie piramidalnie, czyli tak jak Pan Jezus ZAKAZAL."

  Gdziekolwiek pójdziesz do jakiejkolwiek organizacji chrześcijańskiej to znajdziesz hierarchiczną strukturę - starszyznę, co uzurpuje sobie przewodnią rolę. Nic się nie zmieniło.

  O winie/ soku - wiem.
  Nie mylę Cie z religionistami. Jesteś w gorszej sytuacji - bo jesteś gorliwa. Też taki byłem. W moim przypadku pozwoliło to na uwolnienie. I tego Ci życzę.
 • @NUS 19:05:27
  ''Nie mylę Cie z religionistami. Jesteś w gorszej sytuacji - bo jesteś gorliwa. Też taki byłem. W moim przypadku pozwoliło to na uwolnienie. I tego Ci życzę.''
  //

  Jesli nie mylisz ich ze mna, to po co powtarzasz ICH nauki ''o wspolnocie''...?
  Masz ich mentalnosc w podswiadomosci.

  Byles jak ja???
  To powiedz KTO cie wyzwolil?
  Ty sam?
  Nauka ewolucji?
  Nauka o ufoludkach(ktorej poczadki siegaja Sumerow)?
  A moze sam sie wyzwoliles?
  A moze...?

  Jesli masz mi cos do powiedzenia napisz notke i ja ci wyjasnie...

  Tu powinnismy pisac na temat TEJ notki!
 • @NUS 17:17:50
  ''Zgadzam się że należy odejść od Watykanu i szukać prawdziwego Boga - można Go łatwo znaleźć na podstawie znajomości nauki i natury.''
  //

  New age?

  Nie tedy droga!!!
 • @Bara-bar 17:36:39 Poprawiam moj wielki blad!
  Napisalam:

  ''Jedynie Pilat i Rzymianie, ktorzy ukamieniowali Jezusa Chrystusa mogli miec w domach wino, ale na pewno nie wierzacy w Boga YHWH!''

  BLAD!

  Pan Jezus byl UKRZYZOWANY, a NIE ukamieniowany!

  Czasem pisze komentarze w roznych tematach, na roznych portalach i stad taki blad!
 • Po pierwsze trzeba zochydzić religie,potem to już pryszczyk
  Nie udało się hitlerowi .Stalinowi,Jaruzelskiemu z towarzyszami,

  Myślisz ,że tobie się uda
 • @liberalkonserwatywny 21:50:10
  A czy widzisz jakakolwiek roznice miedzy tym jak tlumy wielbily Stalina, Hitlera, a tlumami wielbiacymi papieza?
  Ja nie widze, to takie samo uwielbienie czlowieka i jest tak samo obrzydliwe!
 • @dblada 08:24:18
  Jaki przymus?
  Czy Niemcy byli przymuszani, by zbierac sie i wsluchiwac w przemowienia Hitlera i wrzeszczec hail Hitler?
  Nie, wiekszosc chrzesciajnskich Niemcow widziala w Hitlerze swego wybawiciela...!
  Podobnie zwiedzeni katolicy widza w papiezu swego wybawiciela!
  Prosze poczytac katolikow na NE, zamartwiaja sie jaki papiez bedzie wybrany, bo uwazaja, ze ich losy sa NIE w rekach Boga, lecz w rekach czlowieka-papieza!
  Podobnie jest u muzulmanow, iranski obled i kult Chomeiniego!
  To ten sam kult jednostki, ta sama histeria, ten sam obled!

  Prosze wykazac mi herezje w komentarzach pod notkami moimi (na temat Biblii).
  Pustymi zarzutami posluguja sie tylko sludzy szatana!
 • @dblada 08:24:18
  Rozumiem, że Pański nick "dblada" oznacza "d...blada", oznacza tę część ciała, która wydala niestrawione resztki pokarmu, to Pan ich bardzo dużo wydala.
  Tu był red. nacz., który apelował by mu ją całować - mnie takie towarzystwo nie odpowiada. Pańskie niestrawności niech Pan sam analizuje!
  Pozdrawiam, bo szanuję wrogów choć słabych, ale kulturalnych!
 • @dblada 09:23:44
  Nie truj mnie o religii. Ja nie mam czasu na takie bzdurne rozmowy. W szkółce parafialnej to uprawiaj. Jeszcze raz będziesz truć to Cię usunę!
  Żegnam.
 • Prośba
  Mam do Pana prośbę. Proszę podobny spis zrobić dla pozostałych religii. W tytule - wyraźnie pisze Pan w liczbie mnogiej. Jak na razie skupił się Pan tylko na jednej.

  Pozdrawiam.
 • @Paweł Tonderski 13:25:31
  Tak prostacko stara się Pan usprawiedliwiać tę zakonnicę! Gdyby to była prowikacja, to władza kościelne wykazałyby bezczelną prowokację.
  A nie protestowały !!!
 • @NUS 16:45:02
  Nie gniewaj się NUSie, ale nie wmawiaj nam, że:

  "opierasz swoja wiarę na Jezusie Chrystusie - żywym Słowie Boga."

  nawet księża zdrowym ludziom tego nie mówią!
 • @Bez kredek we łbie 16:19:21
  1? Czy Pan sobie zdaje sprawę ile jest religii!
  2/ Czy Pan jest w stanie zapłacić za takie opracowanie...???
 • @autor
  „1648 r. - Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.”

  Czy mógłbyś podać źródła tej informacji?
 • @slapek 23:23:36
  Umiesz czytać i pisać to się nie leń i szukaj, przy okazji czegoś się nauczysz i więcej dowiesz,!
  Pozdrawiam!
 • @autor
  „1791 Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.

  1793 Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do Komitetu Oświecenia Publicznego `z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier ... pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików. Janowi Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez ten chrystianizm! (...) Myślę, drodzy parafianie, że dostatecznie zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. Rozum wasz sprawi więcej jeszcze niż moje wywody. (...) Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę znieważonego, aby raczył nas przywrócić do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy: byśmy nie czynili bliźniemu, co nam nie jest miłe. A wtedy świat składać się będzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posłusznych dzieci i czułych przyjaciół".

  21 lutego 1795 roku Zgromadzenie Narodowe Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii ludzkości zaczyna się nowa era.”
  …………………………..
  Widzę, że jesteś zwolennikiem rewolucji francuskie!?
  Może powiesz nam, ile to ludzi ta komuna zamordowała i jakie bezeceństwa wyprawiała?
  http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-slawomira-sieradzkiego/32319-rewolucja-francuska-ludobojstwo-o-ktorym-swiat-nie-chce-pamietac-14-lipca-tez-powinny-plonac-swiece-pamieci

  Pochwalasz takie zachowanie?
 • Zadłużenie parafii katolickich
  cytuje:

  Przy pomocy filozofii obowiązkowych olbrzymich opłat i podatków dla Państwa oraz (tylko teoretycznej) możliwości uzyskania olbrzymich dotacji od Państwa zostaną zadłużone np. niektóre instytucje Kościoła Katolickiego w Polsce a następnie konfiskowane „za długi”. Instytucje te (parafie, uczelnie i inne) będą obłożone olbrzymimi, powszechnymi opłatami lecz Państwo (UE) nie zawsze skorzysta z możliwości równie olbrzymich dotacji.
  Parafianie nie będą w stanie podołać opłatom nałożonym na ich Kościół, gdyż sami będą pod działaniem Programu Powszechnej Pauperyzacji i pod działaniem potencjalnych represji Władzy urzędniczej za nie dawanie wyznaczonych haraczy dla władzy urzędniczej. Natomiast Kościół nie dysponuje żadnymi represjami wobec parafian za nie dawanie pieniędzy na utrzymanie parafii.
  Bogaci parafianie staną się w większym stopniu „sknerami”, gdyż w coraz większym stopniu będą mieli wczytane do świadomości wyznawanie Boga-Pieniądza.
  Nastąpią pierwsze konfiskaty zadłużonych do granic parafii. Konfiskata każdej „zadłużonej” parafii będzie mogła być bez problemu zawieszona na czas nieokreślony, jeżeli proboszcz tej parafii będzie lojalnie (pokornie) wykonywał zalecenia urzędników UE (przede wszystkim nie krytykowania poczynań władz totali¬tarnej Unii).
  Coraz więcej parafii katolickich w Polsce będzie otrzymywać regularną „pomoc” finansową (tzw. „żywność”) z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Za to UE będzie oczekiwała od księży katolickich w Polsce lojalności politycznej a zwłaszcza nie angażowanie się w etyczną krytykę poczynań UE wobec narodu polskiego - będzie to warunkiem kontynuowania tej „pomocy”. Zastosowane tu zostanie znane „proroctwo” i zalecenie na przyszłość Adolfa Hitlera wygłoszone 2.10.1940 r. (patrz również dalej):
  „…polscy księża będą dostawali od nas żywność, a za to skierują swoje baranki na forytowaną przez nas ścieżkę… Jeżeli któryś ksiądz będzie postępował inaczej, rozprawimy się z nim krótko. Zadaniem księdza będzie utrzymywać Polaków w głupocie, pokorze i tępocie. To leży całkowicie w naszym interesie…”
  Jeżeli któryś proboszcz katolicki w Polsce okaże się bohaterski i „będzie postępował inaczej” (odważy się krytykować politykę UE [Niemiec] wobec narodu polskiego) UE rozprawi się z nim krótko: zostaną mu odebrane dotacje – tzw. „żywność” („pomoc” struktu-ralna) i ewentualnie drugi bat: odwiesi się wykonanie konfiskaty…
  Najbardziej „opornych” (czyli bohaterskich) raczej nie będzie się zabijać – będzie się ich niszczyć raczej medialie – przy pomocy zorganizowanych „kompromitacji” i totalnego wyśmiewa¬nia (czynienia z nich „wariatów”, „zboczeńców”, „złodziei” itd. itp.), gdyż „kompromitacja” jest dla księdza gorsza niż śmierć (te metody były zastosowane przez hitlerowców w III Rzeszy na początku jej istnienia).
  Gdy na początku rządów hitlerowskich księża katoliccy i prote-stanccy krytykowali zasady nowej władzy to nie odpowiadano księżom i biskupom na zarzuty ani nie kierowano ich do obozów kon¬centracyjnych, lecz wzbudzono przeciw nim falę procesów o homo¬seksualizm i o wykroczenia finansowe. I dopiero wtedy – już jako „prawomocnym” homoseksualistom i malwersantom – „proponowano” natychmiastowy pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych. Takich właśnie metod używa każda przeszko-lona władza totalitarna. Natomiast zwykłe zabijanie bohaterskich księży (np. poprzez skrytobójstwo lub polityczne mordy sądowe) może czynić z nich męczenników a tego władze totalitarne naj-bardziej nie pragną (nie leży to w ich interesie)…
  /za czasów rządów niemieckich/hitlerowskich termin „rozprawi się z nim krótko” należało rozumieć o wiele prościej: umieści się go w obozie koncentracyjnym lub rozstrzela/.
  Uzależnienie dużej części budżetu Parafii od „dotacji” z Unii powoduje, że jakakolwiek niesubordynacja Proboszcza zatrzymuje tę „pomoc-dotację” i parafia staje natychmiast przed widmem bankructwa i konfiskaty….
  Dla tzw. „dobra swoich parafii” (dla jej ekonomicznego istnie-nia) wielu księży katolickich w Polsce wstrzyma się z krytyką ludobójczych i rabunkowych poczynań UE (Niemiec) wobec narodu polskiego…
  W Polsce nastąpi sytuacja, że, niestety, duża część księży katolickich – a więc najwartościowsza warstwa duchowo-intelektualna, zdolna krzepić naród i podtrzymywać stan jego ducha opowie się za panowaniem niemieckiej, totalitarnej Unii Europejskiej – nie dostrzegając, że pozwalają tym samym na zabijanie (duchowe i fizyczne) narodu polskiego.
 • @Radomiak 09:26:30
  To niech parafianie głosują na partie rządzace, a kler niech dba o swoje prywatne interesy, współpracuje z syżbami aparatu bezp. państwa (tylko 100 duchownych w Watykanie szpiegowało papieża), to będzie parafiam jeszcze gorzej!
 • @slapek 09:08:36
  Widać, że bzdury piszesz "Pochwalasz takie zachowanie?" bo kompletnie moich tekstów nie znasz np. 2 części Byłem w Lesie Katyńskim,,, co piszę o żyjącym jeszcze największym polskim zbrodniarzu komunistycznym Jaruzelskim...
  Opamioętaj się!
 • @Nebukadneccar 10:32:08
  Z moralną szmata nie rozmawiam!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY